Τμήματα Ανδρών
ΤΡΙΤΗ 17:15–18:15
ΠΕΜΠΤΗ 17:15–18:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00–11:00
ΤΡΙΤΗ 16:15–17:15
ΠΕΜΠΤΗ 16:15–17:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00–13:00
ΤΡΙΤΗ 19:15–20:30
ΠΕΜΠΤΗ  15:00-16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00–12:00
ΤΡΙΤΗ 18:15–19:15
ΠΕΜΠΤΗ 18:15–19:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-13:00
ΤΡΙΤΗ 16:15–17:15
ΠΕΜΠΤΗ 16:15–17:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00–10:00
 
ΤΡΙΤΗ 17:15–18:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15–17:15
ΠΕΜΠΤΗ 15:00–16:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00–11:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:15–19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15–19:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:15–19:15
ΤΡΙΤΗ 15:00–16:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15–18:15
ΠΕΜΠΤΗ 17:15–18:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00–12:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:15–20:30
ΤΡΙΤΗ 19:15–20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:15–20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-16:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:15–20:30
ΤΡΙΤΗ 19:15–20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00–16:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:30–22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30–22:00
ΠΕΜΠΤΗ 22:00–23:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22:00–23:30
ΤΡΙΤΗ 22:00–23:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 22:00–23:30
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30–22:00
The Shot | Business League
Τμήματα Γυναικών
ΤΡΙΤΗ 18:15–19:15
ΠΕΜΠΤΗ 18:15–19:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00–10:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:15–17:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15–17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15–17:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:15–18:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00–16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:15–18:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00–15:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:30–22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00–16:15
ΠΕΜΠΤΗ 19:15–20:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30–22:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 22:00–23:30
ΤΡΙΤΗ 15:00–16:00
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:15–20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 22:00–23:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:15–20:30
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:15–20:30