Τμήματα Ανδρών
ΤΡΙΤΗ 17:30-18:30
ΠΕΜΠΤΗ 17:00-18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00-12:00
ΤΡΙΤΗ 16:15-17:15
ΠΕΜΠΤΗ 16:00-17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00
ΤΡΙΤΗ 18:30-19:30
ΠΕΜΠΤΗ  19:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-10:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:15-17:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15-17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15-17:15
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18:30-19:30
ΤΡΙΤΗ 16:15–17:15
ΠΕΜΠΤΗ 16:15–17:15
 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15–18:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:15-18:15
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:15–18:15
ΤΡΙΤΗ 18:15-19:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:15–19:15
ΤΡΙΤΗ 19:15-20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15–19:15
ΠΕΜΠΤΗ 17:15–18:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17:15-18:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-16:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-16:15
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-16:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:30–20:45
ΤΡΙΤΗ 19:30–20:45
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16-15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:15-18:30
ΤΡΙΤΗ 22:00-23:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:15-20:30
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00-14:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:45-22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30-22:00
ΠΕΜΠΤΗ 22:00-23:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22:00-23:30
The Shot | Business League
Τμήματα Γυναικών
ΤΡΙΤΗ 15:00-16:15
ΠΕΜΠΤΗ 18:00–19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-13:00
ΔΕΥΤΕΡΑ 16:15–17:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15–17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15–17:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:15-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00–16:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15-17:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 19:15-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00–16:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15-17:15
ΔΕΥΤΕΡΑ 20:30-22:00
ΤΡΙΤΗ 20:45-22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:15–20:30
ΔΕΥΤΕΡΑ 22:00–23:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 22:00-23:30
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30-22:00