Τμήματα Ανδρών
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΡΙΤΗ 17:30-18:30
ΠΕΜΠΤΗ 17:00-18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 11:00-12:00
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΣΕΑΣΤΡΙΤΗ 16:15-17:15
ΠΕΜΠΤΗ 16:00-17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:00-11:00
ΤΜΗΜΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣΤΡΙΤΗ 18:30-19:30
ΠΕΜΠΤΗ  19:30-20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00-10:00
ΤΜΗΜΑ ΕΡΜΗΣΔΕΥΤΕΡΑ 16:15-17:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15-17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15-17:15
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΙΝΙΔΕΥΤΕΡΑ 18:30-19:30
ΤΡΙΤΗ 16:15–17:15
ΠΕΜΠΤΗ 16:15–17:15
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΝΙ 2ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:15–18:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:15-18:15
 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΝΙ 1ΔΕΥΤΕΡΑ 17:15–18:15
ΤΡΙΤΗ 18:15-19:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:15–19:15
ΤΜΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2ΤΡΙΤΗ 19:15-20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:15–19:15
ΠΕΜΠΤΗ 17:15–18:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ17:15-18:15
ΤΜΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 1ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-16:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00-16:15
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00-16:15
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝΔΕΥΤΕΡΑ 19:30–20:45
ΤΡΙΤΗ 19:30–20:45
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16-15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:15-18:30
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝΤΡΙΤΗ 22:00-23:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 19:15-20:30
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00-14:30
ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝΔΕΥΤΕΡΑ 20:45-22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30-22:00
ΠΕΜΠΤΗ 22:00-23:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22:00-23:30
The Shot | Business League
Τμήματα Γυναικών
ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΤΡΙΤΗ 15:00-16:15
ΠΕΜΠΤΗ 18:00–19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00-13:00
ΤΜΗΜΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΕΥΤΕΡΑ 16:15–17:15
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:15–17:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15–17:15
ΤΜΗΜΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑΔΕΥΤΕΡΑ 19:15-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00–16:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15-17:15
ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝΔΕΥΤΕΡΑ 19:15-18:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00–16:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00-16:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:15-17:15
ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝΔΕΥΤΕΡΑ 20:30-22:00
ΤΡΙΤΗ 20:45-22:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:15–20:30
ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝΔΕΥΤΕΡΑ 22:00–23:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 22:00-23:30
ΠΕΜΠΤΗ 20:30–22:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:30-22:00