ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2022-23

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
03:00 - 4:00 03:00 - 4:15 03:00 - 4:00 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:00 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 9:00-10:00
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΡΜΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ
4:00 - 5:30 4:15 - 5:15 4:00 - 5:30 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:00 - 5:00 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 10:00-11:00
ΒΟΛΛΕΥ ΕΡΜΗΣ ΒΟΛΛΕΥ ΠΕΡΣΕΑΣ ΕΡΜΗΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΕΡΣΕΑΣ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΣΕΑΣ
5:30 - 6:30 5:15 - 6:15 5:30 - 6:30 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:00 - 6:00 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 11:00-12:00
ΜΙΝΙ 2 ΜΙΝΙ1 ΔΙΑΣ ΠΡΟΜΙΝΙ ΕΚΑΣΚ ΜΙΝΙ2 ΔΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΜΙΝΙ2 ΔΙΑΣ
6:30 - 7:30 6:15 - 7:15 6:30 - 7:30 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:00 - 7:00 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 12:00-13:00
ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΙΝΙ1 ΕΚΑΣΚ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΑΘΗΝΑ ΜΙΝΙ1 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
7:30 - 8:45 7:15 - 8:30 7:30 - 8:45 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:00 - 8:30 7:30 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 13:00-14:00
ΠΑΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
8:45 - 10:00 8:30 - 10:00 8:45 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 14:00-15:00
ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ