ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ 2021-22

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 03:00 - 4:15 9:00-10:00
ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ1 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΜΙΝΙ
Ρ Γ Ρ Μ Λ Γ M Ρ
4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 4:15 - 5:15 10:00-11:00
ΒΟΛΛΕΥ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΡΟΜΙΝΙ ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΙΝΙ2 ΠΕΡΣΕΑΣ ΠΡΟΜΙΝΙ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΙΑΣ ΜΙΝΙ2
Γ Ρ Μ Γ Ρ Μ Ρ Γ M Ρ
5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 5:15 - 6:15 11:00-12:00
ΒΟΛΛΕΥ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΔΙΑΣ ΜΙΝΙ2 ΕΚΑΣΚ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΔΙΑΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Γ Μ Ρ Ρ Μ Ρ Γ Ρ Μ
6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 6:15 - 7:15 12:00-13:00
ΒΟΛΛΕΥ ΜΙΝΙ1 ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΕΚΑΣΚ ΜΙΝΙ1 ΑΘΗΝΑ ΕΡΜΗΣ ΜΙΝΙ1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΣΕΑΣ
Γ Μ Ρ Γ Μ Ρ Γ Ρ Μ
7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 7:15 - 8:30 13:00-14:00
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ1 ΠΑΙΔΩΝ-ΠΠ1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ1 ΒΟΛΛΕΥ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΥΝ + ΝΕΑΝ ΜΙΝΙ1
Λ 8:30-10:00 Γ Λ Μ Γ
8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 8:30 - 10:00 14:00-15:00
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΛΕΥ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝ + ΝΕΑΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Λ
10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30
ΓΥΝ + ΝΕΑΝ ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΕΦΗΒΩΝ